CONCELLOS

Solicitude de alta en AGAXEDE como CONCELLO.

Tipos de cuota ANUAL:

Concello de menos de 20.000 habitantes         275 €
Concello de máis de 20.000 habitantes         495 €
Concello de máis de 100.000 habitantes         715 €

 

VER CARTEIRA DE SEVIZOS DE AGAXEDE