CLUBER

CLUBER

DESCRICIÓN

Empresa de dixitalización de clubes deportivos.

ENTREVISTA

  1. Coñeciades a Asociación Galega de Xestión Deportiva antes de asociarvos?

Si, por suposto.

  1. Por que decidides asociarvos a AGAXEDE?

AGAXEDE é unha asociación que aglutina ás persoas que dirixen e xestionan as entidades deportivas en Galicia, polo tanto se o noso obxectivo é dixitalizar clubs deportivos temos que estar aí.

  1. A que vos dedicades?

 Proveemos ós clubs (de calquera disciplina deportiva) dunha plataforma para a súa xestión diaria, inscricións de deportistas e socios, cobro de cotas, organización de campus y eventos, venta de roupa, etc.

  1. Que beneficios aportades a sociedade a través da vosa entidade?

Principalmente facilitamos a xestión dos clubs, modernizando os seus procesos e facilitando o día a día ós directivos, adestradores, deportistas, socios, etc.

Ademais en este momento estamos cunha campaña, na que patrocinamos ós clubs que se animen a traballar con nós.

  1. No ámbito da xestión deportiva, que tarefas considerades primordiais?

Entre moitas outras destacariamos o fomento do deporte entre a poboación sobre todo destinado ós máis xóvenes, a capacitación e cualificación dos adestradores/técnicos e a incorporación de novas tecnoloxías.

  1. Considerades necesario que exista unha institución como AGAXEDE? Por que?

Sen dúbida. Por ser un punto de encontro, aprendizaxe, desenrolo e intercambio dos dirixentes y xestores del deporte. 

  1. Que vos aportou AGAXEDE ata este momento?

 Acceso a información, entidades e profesionais que sen pertencer á Asociación nos sería máis difícil chegar.

  1. Que lle pediriades nun futuro á Asociación?

 Que siga traballando na liña que o está facendo, e incrementando o número de asociados, creando si cabe máis liñas de conexión entre os distintos asociados.

  1. Mantedes contacto con outras entidades do ámbito deportivo da Comunidade Galega?

Con clubs, federacións e asociacións.

  1. Recomendariades a outras entidades a pertenza a AGAXEDE? 

Evidentemente, xa que de forma individual é moi difícil de acceder ó apoio e visibilidade que se consigue dende unha Asociación.

 

Compartir este post: