FRANCISCO JOSE PUGA

FRANCISCO JOSE PUGA

CURRÍCULUM

- Diplomado en maxisterio

- Entrenador nacional de balomán

- Cinto negro de judo 1º DAN

- Dende o ano 1995 traballando no Concello de Camariñas primeiro como monitor e máis adiante desenvolvendo labores de Técnico Deportivo

 

ENTREVISTA

1. Coñecías AGAXEDE antes de ser socio/a?  

Si.

2. Como decides facerte socio/a de AGAXEDE?

Decido facerme socio de novo, porque considero imprescindible unha casa común neste intre, onde o tecido deportivo, en xeral, está a pasalo francamente mal e non hai ningunha entidade que o defenda globalmente.  

3. A que te dedicas, profesionalmente falando, na actualidade?

A labores como técnico deportivo do Concello de Camariñas.

4. No teu desempeño profesional, no ámbito da xestión deportiva, que tarefas consideras primordiais?

Nesta situación que estamos a vivir, creo que o primordial é, tentar que a poboación e as autoridades consideren ESENCIAL, participar en actividades físico deportivas saudables, guiadas por profesionais. 

De xeito xeral considero fundamental, fornecer o terceiro sector, dar a coñecer actividades e levar a cabo programas en común cos diferentes Concellos da comarca e incidir na necesidade de planificar globalmente, espazos e actividades para a poboación local e foránea. 

5. Consideras necesario que exista unha institución como AGAXEDE? Por que?

Sempre me pareceu que tiña que existir unha entidade que recollera todas as sensibilidades do tecido da actividade física-saudable e educativa. 

6. Que che aportou a Asociación Galega de Xestores Deportivos ata este momento?

É moi cedo para valorar que me aportou, agardo que aporte unha casa común a todas as persoas e entidades vinculadas ao sector e comunicación entre das as partes.

7. Que lle pedirías nun futuro á Asociación?

 Que se implicara na reclamación ás administracións, de medidas con dotación económica na declaración da actividade físico deportiva como ESENCIAL e que sirva de nexo de unión entre as diferentes sensibilidades do tecido físico-deportivo.

8. Mantés contacto co resto de xestores deportivos da Comunidade Galega?

Si 

9. Recomendarías aos teus colegas de profesión a pertenza a AGAXEDE?

Si

 

Compartir este post: