JORGE FORTES NOGUEIRA

JORGE FORTES NOGUEIRA

FORMACIÓN 

  • Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. 
  • Graduado en Educación Primaria. 
  • Diplomado en Maxisterio: Educación Física. 
  • Técnico Deportivo Superior en Fútbol. 
  • Entrenador Nacional de Fútbol (Licencia UEFA Pro). R.F.E.F. EXPERIENCIA LABORAL 
  • Profesor Especialista en Fútbol en Ciclos de Grado Medio e Superior.
  •  Adestrador na Celta Integra Academy. 
  • Mestre en Primaria e Profesor de Educación Física en Secundaria. 
  • Profesor Asociado na Universidade de Vigo. 
  • Socorrista Acuático nas Piscinas Municipais de Vigo..

 

ENTREVISTA 

1.  Coñecías AGAXEDE antes de ser socio?

Si, case dende os seus inicios. En 2008 asistín ó I Congreso Galego de Xestión Deportiva en Santiago de Compostela.

2.  Como decides facerte socio de AGAXEDE?

Animado por unha compañeira moi implicada co Deporte Inclusivo, que me fixo ver a vinculación da Asociación co voluntariado e a miña labor solidaria con nenos e nenas con necesidades especiais.

3.  A que te dedicas, profesionalmente falando, na actualidade?

Despois de moitos anos traballando nas Piscinas Municipais de Vigo, estou orientando a miña labor profesional á docencia de Educación Física e Ciclos Deportivos. No meu tempo libre axudo altruistamente a nenos e nenas con discapacidade intelectual a integrarse no deporte de xeito inclusivo. E colaboro ca Fundación Celta adestrando un grupo de rapaces na Celta Integra Academy.

4.  No teu desempeño profesional, no ámbito da xestión deportiva, que tarefas consideras primordiais?

Coido que a correcta e responsable xestión dos recursos para garantir a satisfacción das persoas usuarias en cada evento. Como profesional do eido deportivo, sempre procuro organizar actividades rexidas por tres principios fundamentais: a seguridade das persoas, a diversión e a aprendizaxe. E, a día de hoxe, penso que a comunicación xoga un papel moi importante para difundir o acadado e así chegar a outros.

5.  Consideras necesario que exista unha institución como AGAXEDE? Por que?

Por suposto. Constitúe un referente formativo para as persoas asociadas e un valioso apoio para o asesoramento dos profesionais na súa labor.

6.  Que che aportou a Asociación Galega de Xestión Deportiva ata este momento?

Por enriba de todo formación. Algo imprescindible hoxe en día para o desenvolvemento profesional e persoal.

7.   Que lle pedirías nun futuro á Asociación?

Máis que pedir, agradecer e animar a que siga ca súa labor. Formando, axudando a difundir as experiencias doutros compañeiros, poñendo en valor a importancia da actividade física e o deporte na sociedade actual, e ofrecéndonos consello.

8.   Mantés contacto co resto de persoas xestoras deportivas da Comunidade Galega?

Con algunhas persoas vinculadas á miña labor profesional e a través do COLEF Galicia.

9.   Recomendarías aos teus colegas de profesión a pertenza a AGAXEDE?

Dende logo. Hoxe en día é moi importante contar co respaldo de entidades como AGAXEDE para garantir unha axeitada actualización, formación e asesoramento.

Compartir este post: