II XORNADA DE XESTIÓN DEPORTIVA PARA PEQUENOS E MEDIANOS MUNICIPIOS

LUGAR:

  • Salón de actos da Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela)

OBXECTIVOS:

  • Analizar as novidades da nova Lei de Espectáculos Públicos de Galicia na súa aplicación ós plans de seguridade e de autoprotección.
  • Valorar algunhas ferramentas dixitais que favorezan a xestión dos servizos deportivos locais.
  • Identificar que formas de contratos públicos son os adecuados nos distintos ámbitos da xestión deportiva municipal.

FECHA:

  • Venres, 16 de Marzo de 2018

INSCRIPCIÓN GRATUITA:

  • Participación gratuita mediante invitación de AGAXEDE ea FEGAMP, que se recibirá por correo electrónico.
HORARIO PROGRAMA
09:00-10:00 Recepción e inscripcións
10:00-10:15 Apertura oficial
10:15-11:00

Ponencia: "Hacia unha xestión deportiva dixital"

Ponente: Guillermo Taboada

11:00-11:45

Ponencia: "Cambios na contratación pública de aplicación na xestión deportiva municipal"

Ponente: José Cabrera

11:45-12:15 DESCANSO
12:15-13:00

Ponencia: "A nova Lei de Espectáculos Públicos de Galicia. Seguridade en instalacións e eventos deportivos"

Ponente: José Luis Gómez

13:00-13:15 CLAUSURA OFICIAL
 
13:15-14:15 Asamblea Xeral-2018 de AGAXEDE

Solicitude de inscripción