Asociación o club deportivo hasta 200 personas asociadas

Asociación o club deportivo hasta 200 personas asociadas

CUOTA ANUAL: 200 €

Completa o formulario

Información da entidade

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.

Enderezo da entidade

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.

Datos de domiciliación bancaria

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.

Datos adicionales

Este campo e obrigatorio.

Información da persoa de contacto

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.

ASOCIADOS

Asociado1

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
* Campos obrigatorios