A XUNTA REGULA AS CONDICIONS DOS SOCORRISTAS DE GALICIA

A XUNTA REGULA AS CONDICIONS DOS SOCORRISTAS DE GALICIA

A Xunta regula as condicións e o exercicio profesional dos socorristas, auxiliares de información e primeiros auxilios das intalacións e os espazos acuáticos naturais. Entre as finalidades que ten esta nova regulación é a de acoller e conseguir o numero suficiente de profesionais que dean cobertura na nosa comunidade, aumentando as posibilidades de acceder ao Rexistro profesional de persoal Socorrista de Galicia.

 

Para lograr isto: 

- Eliminanse as dificultades e barreiras para os concellos para exercer as competencias de garantir a seguridade nos lugares baixo a súa responsabilidade, co fin de lograr que en todas as instalación acuáticas e espazos naturais, teñan profesionais cualificados e un dispositivo integral de interveción para urxencias e emerxencias.

 - Regúlase a figura do persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais, que executarán as tarefas de axuda ao socorro e realizarán función informativas velando polo cumplimento da normativa nos ditos espazos, baixo a dirección do persoal socorrista ou da Protección Civil.

- Estabrécense as persoas que poderán acceder ao Rexistro profesional de personal de Socorrismo de Galicia, a través do curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo. 

- Regúlanse tamen os centros docentes autorizados en impartir os contidos e os plans formativos para poder entrar no rexistro.

 

Ver ORDE completa aquí

Compartir esta noticia: