II Xornadas sobre Dereito Deportivo

II Xornadas sobre Dereito Deportivo

INSCRICIÓN
Enviando un e-mail á dirección de correo electrónico: jornadasderechodeporte@gmail.com, haciendo constar nome, apelidos, DNI, correo electrónico, estudos/profesión e se se asistirá ás xornadas no Campus de Vigo ou no Campus de Ourense.
Matrícula gratuíta para o alumnado da Universidade de Vigo.
Matrícula gratuíta para membros dos Clubs deportivos de Ourense (subvencionada polo Consello Municipal de Deportes de Ourense)
Restantes interesados 30 euros.
O importe da matrícula deberá ingresarse no seguinte número de conta bancaria: Banco Sabadell.

0081-5290-73-0001465455


PERSOAS DESTINATARIAS: Comunidade universitaria, xuristas e público en xeral.
Serán admitidas todas as solicitudes por rigorosa orde de inscrición ata completar o aforamento da sala.
Entregarase diploma de asistencia a todas aquelas persoas que acrediten un mínimo do 80% de participación nas xornadas e entreguen á dirección / organización das xornadas un traballo académico sobre algún dos temas tratados nas mesmas antes do día 30 de abril de 2017.

Pode descargar o Trítpico das II Xornadas sobre Dereito Deportivo

Compartir esta noticia: