MEMORIAS

 

ANO TÍTULO PDF
2016 Memoria VI Foro do Deporte para Todos VIForoDpT
2016 Memoria VII Premios Galicia á Xestión Deportiva VIIPremios
2016 Memoria Final 2016 Final2016
2017 Memoria XXII Carrera Alternativa XXIICarrAltern
2017 Memoria VIII Premios Galicia á Xestión Deportiva VIIIPremios
2017 Memoria Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios XornMunicipios
2017 Memoria  VII Foro do Deporte para Todos  VIIFORO
2018 Memoria XXIII Carrera Alternativa XXIIICarrera
2018 Memoria IX Premios Galicia á Xestión Deportiva IX Premios
2018 Memoria Curso sobre Seguridade en Eventos SeguridadeEventos