MEMORIAS

 

TÍTULO PDF
Memoria XXII Carrera Alternativa XXIICarrAltern
Memoria VIII Premios Galicia á Xestión Deportiva VIIIPremios
Memoria VI Foro do Deporte para Todos  VIForoDpT
Memoria Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios XornMunicipios
Memoria VII Premios Galicia á Xestión Deportiva VIIPremios
Memoria Final 2017 Final2016
Memoria  VII Foro do Deporte para Todos  VIIFORO