Asistencia Íntegra

Consultas complexas cuxa resposta require unha maior elaboración ou o encargo de INFORMES ou ESTUDOS concretos que conlevan dedicar tempo e medios precisos para a súa realización. Este traballo de asistencia e consultoría, esixe o pago dunha TARIFA a convir, segundo cada caso, e que terá un desconto aplicado para as persoas asociadas.

Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Este campo e obrigatorio.
Ha ocurrido un error al subir este fichero.
Ha ocurrido un error al subir este fichero.
Este campo e obrigatorio.