Aviso legal

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos os contidos desta  WEBsite incluíndo contidos, marcas, gráficos, logotipos, iconas, botóns, imaxes e software, son propiedade de  ASOCIACION  GALEGA DE  XESTION DEPORTIVA ou dos seus provedores de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual. A selección, recompilación, ordenación, programación, deseño e montaxe de todo o contido do  WEBsite é propiedade exclusiva de  ASOCIACION  GALEGA DE  XESTION DEPORTIVA

Queda terminantemente prohibido calquera outro uso do contido ou fotografías do WEBsite, incluídas a reprodución, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición ou representación total ou parcial do mesmo sen consentimento expreso de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA ou dos seus provedores.

LEXISLACION APLICABLE:
Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, Regulamento Protección de Datos de Carácter Persoal UE 679/2016 do 27 de abril de 2016, e á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico.

XURISDICIÓN:
En caso de litixio entre  ASOCIACION  GALEGA DE  XESTION DEPORTIVA e o Usuario, serán competentes os tribunais do domicilio do consumidor.