Memorias de actividades

 

As memorias de cada actividade

 Documentos que recollen con fidelidade a organización e desenvolvemento de cada actividade

 

Ano Título PDF
2008    Memoria I Congreso Galego de Xestión Deportiva
2009    Memoria II Congreso Galego de Xestión Deportiva
2010    Memoria III Congreso Galego de Xestión Deportiva
2012    Memoria IV Congreso Galego de Xestión Deportiva
2013    Memoria Curso de Seguridade e Autoprotección
2014    Memoria V Congreso Galego de Xestión Deportiva
2014    Memoria Curso de Seguridade e Autoprotección en Eventos
2014    Memoria III Foro do Deporte para Todos
2015    Memoria IV Foro do Deporte para Todos
2016    Memoria VI Congreso Galego de Xestión Deportiva
2016    Memoria VII Premios Galicia á Xestión Deportiva
2016    Memoria XII Congreso Español de Dereito Deportivo
2016/17    Memoria Proxecto Erasmus+ E4SPORT 2.0
2017    Memoria VI Foro do Deporte para Todos
2017    Memoria XXII Carreira Alternativa
2017    Memoria VIII Premios Galicia á Xestión Deportiva
2017    Memoria I Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
2018    Memoria VII Foro do Deporte para Todos
2018    Memoria XXIII Carreira Alternativa
2018    Memoria IX Premios Galicia á Xestión Deportiva
2018    Memoria Curso sobre Seguridade en Eventos
2018    Memoria II Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
2019    Memoria III Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
2019    Memoria VIII Foro do Deporte para Todos
2019    Memoria XXIV Carreira Alternativa
2019    Memoria X Premios Galicia á Xestión Deportiva
2019    Memoria Xornada de Xestión Deportiva Saudable
2019    Memoria X Acto Social AGAXEDE
2020    Memoria Webinars AGAXEDE  Maio-2020
     
2020    Memoria IV Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
2020    Memoria Plan de Formación en formato de webinar AGAXEDE- Concello de Santiago
2020    Memoria XXV Aniversario Carreira Alternativa
2020    Memoria IX Foro do Deporte para Todos
2020    Memoria Curso de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
2020    Memoria Acto Social 2020
2021    Memoria XXVI Carreira Alternativa
2021    Memoria X Foro do Deporte para Todos
2021    Memoria XVI Congreso Español de Dereito Deportivo
2022    Memoria XII Premios Galicia á Xestión Deportiva
2022    Memoria VI curso FEGAMP
2022    Memoria XXVII Carreira Alternativa
2022    Memoria XI Foro do Deporte para Todos
2022    Memoria Acto Social 2022
2022    Memoria Parques
2023    Memoria Gala XIII Premios Galicia á Xestión Deportiva
2023    Memoria XXVIII Carreira Alternativa
2023    Memoria VII Congreso Galego de Xestión Deportiva
2024    Memoria VIII Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios