Xunta Directiva

 

Coñece á Xunta Directiva

Persoas directivas, en distintos ámbitos da xestión deportiva e dende diferentes lugares de Galicia

 

 

EDUARDO BLANCO PEREIRA

 Presidente

 
ROBERTO RAMOS PIÑEIRO

 Vicepresidente

 
CARLA DA SILVA CASTRO

Secretaría Xeral


DAVID FABEIRO AGRASO

 Adxunto á presidencia

 

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SANTOS

 Tesoureiro

 

XOANA ROIG REGUEIRA

 Adxunta á vicepresidencia

 

VIRGINIA SERRANO GÓMEZ

 Vogal de Relación coas Asociacións Autonómicas de FAGDE

 

ELENA ROCA MORO

 Vogal de Relación con Clubs e Federacións

 

GONZALO FALGUERA

Vogal de Relación coas Persoas Asociadas

    

ROBERTO GAYOSO NIETO

Vogal Acción Voluntaria

 

BEATRIZ ENGROBA FERNÁNDEZ

Vogal Coordinación e Delegación en A Coruña

 

GONZALO PEREIRA FERREIRO

 Vogal Delegación Lugo

 

XOSÉ FERNÁNDEZ OTERO

 Vogal Delegación Pontevedra

 

PABLO TENREIRO VARELA

 Vogal Delegación Vigo

 

ÓSCAR CARBALLO IGLESIAS

 Vogal Delegación Ourense