Xunta Directiva

Coñece á Xunta Directiva

Persoas directivas, en distintos ámbitos da xestión deportiva e dende diferentes lugares de Galicia

 

 

EDUARDO BLANCO PEREIRA

 Presidente

 
PATRICIA PÉREZ GALIÑANES

 Vicepresidenta 1ª

 

CARLA DA SILVA CASTRO

 Secretaria Xeral

 

 

JOSEFINA MAESTU ALMEIDA

 Vicesecretaria Xeral

 

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SANTOS

 Tesoureiro

 

JORGE VIEITO BOADO

 Vicetesoureiro

 

 

 

VIRGINIA SERRANO GÓMEZ

 Vogal de Relación coas Asociacións Autonómicas de FAGDE

 

SILVIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

 Vogal Comunicación e Redes Sociais

 

GONZALO FALGUERA

Vogal Voluntariado e Relación coas Persoas Asociadas

 

 
 

 

EDUARDO MÉNDEZ SILVOSA

Vogal Xestión Dixital

 

BEATRIZ ENGROBA FERNÁNDEZ

Vogal Relacións con Empresas de Servizos Deportivos

 

DAVID FABEIRO AGRASO

Coordinador de Delegacións

 

GONZALO PEREIRA FERREIRO

 Vogal Delegación Lugo

 

 

PABLO TENREIRO VARELA

 Vogal Delegación Pontevedra

 

FERNANDO ALONSO ROJO

 Vogal Delegación Ourense