Adxudicados os IX Premios Galicia á Xesitión Deportiva
02/10/2018 Categoría:  Actualidade

Co fin de valorar as candidaturas presentadas trala convocatoria publicada con data de 18 de xuño cos criterios e categorías establecidas e unha vez estudadas as mesmas, o Xurado resolve por unanimidade outorgar os seguintes premios:

 

PREMIO AO/Á MELLOR XESTOR/A DEPORTIVO/A

 

§  Marcos Fernández Conde 

 

PREMIO O MELLOR CONCELLO DE MENOS DE 15.000 HABITANTES

·   Concello de Valdoviño

PREMIO Á MELLOR ENTIDADE PÚBLICA

§  Concello de Redondela

PREMIO Á MELLOR ENTIDADE PRIVADA

§  Federación Galega de Piragüismo

PREMIO AO MELLOR ESTUDIO OU INNOVACIÓN

§  Delegación galega da Empresa DEPORTEC

PREMIO AO MELLOR PATROCINIO DEPORTIVO

§  Academia Postal Ourense

PREMIO A XESTIÓN SOSTIBLE NO DEPORTE

§  Feria Equiocio

PREMIO A XESTIÓN DEPORTIVA DE INTEGRACION SOCIAL

§  A.C. Working Wheels

PREMIO A MELLOR ACTIVIDADE OU PROGRAMA DEPORTIVO

§  Día da Educación Física na Rúa María Pita-2018

PREMIO DE RECOÑECEMENTO ESPECIAL

§  Librería Esteban Sanz