PUBLICADAS NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE AFECTAN AO DEPORTE
12/04/2021 Categoría:  Actualidade

Coa publicación desta nova Orde, queda modificado o anexo de Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transación cara a unha nova normalidade, e a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderás consultar ao completo a nova orden de medidas preventivas que afectan ao deporte AQUI