A FIGURA DO/A PROMOTOR/A DE EXERCICIO FÍSICO E SAÚDE NOS CONCELLOS GALEGOS
14/04/2021 Categoría:  Ponencias

Reábrense as inscripcións deste novo curso destinado aos técnicos/as de deportes dos concellos galegos para coñecer máis a fondo a nova figura a implantar nos concellos galegos, a figura do/a “Promotor/a do exercicio físico e saúde”. Un proxecto deseñado entre a Consellería de Sanidade e a Secretaría Xeral para o Deporte - Fundación Deporte Galego.

O curso dará comezo o 27/04/2021 de forma totalmente presencial en Santiago e finalizará con un exame o día 29/04/2021. Entre os aspectos a tratar podemos destacalos seguintes: funcións a desenvolver por parte do/a Promotor/a dentro do seu concello, o seu perfil formativo, as ferramentas que dota a administración autonómica para o seu traballo diario, a configuración de traballo en rede cos centros de saúde, a avaliación da condición física, prescrición de actividade física e seguimento da prescrición nos/as usuarios/as do servizo.

Para máis información fai click AQUÍ.