LIDIA RODILES GARCÍA

LIDIA RODILES GARCÍA

CURRÍCULUM

- Graduada en Ciencias da Actividade Física e o deporte.

- Maíster Universitario en Profesorado de Educacioín Física.
 
- Maíster Universitario en Direccioín e Xestioín Deportiva.
- Título de Entrenadora Territorial de Balonmaín.
- Responsable de Marketing, Publicidade e Redes Sociais das Escolas de Balonmaín de Abegondo.
- Adestradora das categorías base das Escolas de Balonmaín de Abegondo.
ENTREVISTA SOCIO/A DO MES

1. Conñecías AGAXEDE antes de ser socio/a?

Sí, conñecina durante a carreira, o presidente era o noso profesor.

2. Como decides facerte socio/a de AGAXEDE?

Como ben dixen antes, Eduardo era o noso profesor, tinñamos a posibilidade de axudar en AGAXEDE de xeito voluntario, e non perdín a oportunidade. Sabendo que traballar no aímbito da xestioín seria o meu caminño, penso que non podía desvincularme.
3. A que te dedicas, profesionalmente falando, na actualidade?
Actualmente son adestradora das categorías base das escolas municipais de balonmaín en Abegondo, e son responsable da xestioín das redes sociais e a publicidade da mesma.

4. No teu desempenño profesional, no aímbito da xestioín deportiva, que tarefas consideras primordiais?

Considero que non so na xestioín, se non que na vida en xeral, a relacion entre persoas e coas persoas dalguín xeito estaí a pasar a un plano secundario. Estase a perder esa prioridade de ofrecer a persoa que temos diante un servicio de calidade, cubrindo este vacio cun exceso de informacioín ou de carga de traballo. A comunicacioín entre persoas, e o vinculo entre a persoa que da un servizo e persoa que o recibe, debe ser prioritario para o eíxito no noso desempenño profesional.

5. Consideras necesario que exista unha institucioín como AGAXEDE? Por que?

Considero que a prol de mellorar todos e de poder aportar algo diferente, a existencia dunha entidade como Agaxede pode ser un punto de encontro para toídalas persoas que queren desempenñar ou desempenñan diferentes funcioíns dentro da xestioín deportiva.

6. Que che aportou a Asociacioín Galega de Xestores Deportivos ata este momento?

A posibilidade de participar en diferentes actividades organizadas por Agaxede, permíteme actualizar os meus conñecementos, enriquecer a minña formacioín, así como manter contacto ou conñecer a moitos companñeiros do sector.
7. Que lle pedirías nun futuro aí Asociacioín?
 
 
Dirialle que este eí o caminño a seguir, e pensando nun futuro cada día mais incerto, formar parte dunha asociacioín que dalguín xeito axuda e asesora a os profesionais do sector, incrementa o valor da mesma. Esperemos poder exprimir moito mais e impulsar novos proxectos no aímbito da xestioín deportiva en Galicia.
8. Manteís contacto co resto de xestores deportivos da Comunidade Galega?

Sí, no día a día coincido con moitos profesionais do sector, mantenño contacto diario con moitos companñeiros cos que traballo, que a día de hoxe xa son mais que companñeiros, son amigos.
9. Recomendarías aos teus colegas de profesioín a pertenza a AGAXEDE?

Non mo pensaría, sei que toídolos profesionais relacionados coa xestioín deportiva sacarían moito partido de Agaxede, e seguro que Agaxede deles tameín.

Compartir este post: