VICENTE JAVALOYES SANCHIS

VICENTE JAVALOYES SANCHIS

CURRÍCULO

- Doctor en Dereito (Universidade de Lleida)

- Mestrado en Dereito Deportivo

- Profesor INEFC Lleida

- Xerente Deporte e Ocio SL

- Vicepresidente da Asociación Catalana de Gesotores Deportivos Profesionales

 

1. Coñecías AGAXEDE antes de ser socio/a?

[GAL] Si, anos atrás xa tiven coñecemento da súa constitución e dalgunhas das actividades organizadas.

[ES] Sí, años atrás ya tuve conocimiento de su constitución y algunas de las actividades organizadas.

 

2. Como decides facerte socio/a de AGAXEDE?

[GAL] Aínda que actualmente vivo en Lérida, a miña muller e o meu fillo naceron na Coruña. Gústame esta terra onde teño grandes amigos como Eduardo Blanco ou Vicente Gambau.

[ES] Aunque actualmente vivo en Lérida, mi mujer y mi hijo son nacidos en Coruña. Me gusta esta tierra donde tengo grandes amigos como Eduardo Blanco o Vicente Gambau.

 

3. A que te dedicas, profesionalmente falando, na actualidade?

[GAL] Son profesor no Departamento de Xestión Deportiva do INEFC de Lleida. Ademais, desde a miña empresa Deporte e Ocio, Iversión e Evaluación SL traballamos na xestión de instalacións deportivas e centros fitness e na consultoría e formación deportiva. O Sport Business Symposium é un dos nosos eventos referentes.

[ES] Soy profesor en el Departamento de Gestión Deportiva del iNEFC de Lleida. Además, desde mi empresa Deporte y Ocio, Inversión y Evaluación SL trabajamos en la gestión de instalaciones deportivas y centros fitness y en la consultoría y formación deportiva. El Sport Business Symposium es uno de nuestros eventos referentes.

 

4. No teu desempeño profesional, no ámbito da xestión deportiva, quE tarefas consideras primordiais?

[GAL] Na miña opinión dúas son as claves do éxito de toda organización eou proxecto, a xestión eficaz e eficiente das persoas e a comunicación dixital global.

[ES] En mi opinión dos son las claves del éxito de toda organización y/o proyecto, la gestión eficaz y eficiente de las personas y la comunicación digital global.

 

5. Consideras necesario que exista unha institución como AGAXEDE? Por qué?

[GAL] É imprescindible contar cun punto de encontro de tódolos xestores deportivos galegos. Ademais a proposta de servicios da Asociación é moi interesante.

[ES] Es imprescindible contar con un punto de encuentro de todos los gestores deportivos gallegos. Además la propuesta de servicios de la Asociación es muy interesante.

 

6. Que che aportou a Asociación Galega de Xestores Deportivos ata este momento?

[GAL] Principalmente información sobre eventos, novas do sector e accións de formación.

[ES] Principalmente información sobre eventos, noticias del sector y acciones de formación.

 

7. Que lle pedirías nun futuro a Asociación?

[GAL] Traballar na defensa da figura e profesión do xestor deportivo e potenciar a bolsa de empleo.

[ES] Trabajar en la defensa de la figura y profesión del gestor deportivo y potenciar la bolsa de empleo.

 

8. Mantés contacto co resto de xestores deportivos da Comunidade Galega?

[GAL] Si con algúns compañeiros. Mantemos reunións ou coincidimos en foros de formación.

[ES] Sí con algunos compañeros. Mantenemos reuniones o coincidimos en foros de formación.

 

9. Recomendarías aos teus colegas de profesión a pertencia a AGAXEDE?

[GAL] Non entendo que unha persoa traballe no ámbito da xestión deportiva e non pertenza ao colectivo que os agrupa. AGAXEDE necesita de nós da mesma forma que nós necesitamos a asociación. Polo tanto, o 'win to win' é claro.

[ES] No entiendo que una persona trabaje en el ámbito de la gestión deportiva y no pertenezca al colectivo que los agrupa. AGAXEDE nos necesita a todos de la misma forma que nosotros necesitamos a la asociación. Por lo tanto, el 'win to win' es claro.

Compartir este post: