Modificacións Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia
10/01/2019 Categoría:  Actualidade

No Diario Oficial de Galicia, número 247 do pasado 28 de decembro de 2018, publicouse a Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas que, entre outras disposicións contempla a modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

 

Modificacións Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia